Versneld afschrijven per 1-7-2013

De overheid heeft besloten, na de inmiddels welbekende ‘crisisafschrijving’ van 2009 tm 2012, dat we in 2013 weer een handreiking krijgen om investeringen versneld af te schrijven. De regeling is wel anders dan voorheen. Als volgt:

Als vanaf 1 juli 2013 een investeringsverplichting aangegaan wordt in bepaalde bedrijfsmiddelen dan mogen die in 2013 afgeschreven worden met 50%. Dus alleen 2013. Vanaf 2014 schrijft u het restant weer af volgens de gangbare regels. Aan deze mogelijkheid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. Het moet gaan om investeringsverplichtingen (aangaan van een overeenkomst) vanaf 1 juli 2013;
  2. Het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2016 in gebruik genomen worden;
  3. De versnelde afschrijving geldt alleen voor 50% en alleen voor 2013;
  4. Het restant schrijf je vanaf 2014 weer regulier af;
  5. In 2013 kun je alleen versneld afschrijven op het bedrag dat je daadwerkelijk betaald hebt op de investering vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013;
  6. Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van deze maatregel: denk aan gebouwen, personenauto(behalve de 0% en 14% auto’s en taxi’s), immateriële activa zoals goodwill en vergunningen en middelen die u ter beschikking stelt aan derden, behalve als het om kortdurende verhuur gaat.

Een rekenvoorbeeld:

Je investeert op 1 juli voor 5.000. Het middel neem je direct in gebruik, normale afschrijving is 5 jaar en die 5.000 wordt geheel in 2013 betaald. De afschrijving 2013 bouw je als volgt op:

Versneld: 5.000 x 50% = 2.500

Regulier: 2.500 x 20% x 6/12 maanden = 250

In 2013 schrijf je dus 2.750 af. In 2014 en verder schrijf je af 2500 x 20% = 500.

Indien je investeringsverplichtingen aangaat voor middelen die pas in een later jaar in gebruik genomen worden (denk aan een middel dat nog gebouwd moet worden), is het raadzaam om een fiscaal adviseur te raadplegen over de opbouw van de versnelde en reguliere afschrijving, zowel voor 2013 als voor latere jaren.

 

Tot slot: het is enkel het naar voren halen van afschrijvingen, dus reken u niet al te rijk.de belangrijkste voordelen voor u zijn: minder belasting betalen op korte termijn dus een verbetering van uw liquiditeit en een klein voordeel omdat belastinguitstel wat rentevoordeel oplevert. Maar bij de huidige rentestanden…precies.

Bovendien kan het soms ongunstig zijn om deze maatregel toe te passen. Als u in 2014 een behoorlijk hogere winst heeft dan in 2013 waardoor u een belastingschijf hoger uitkomt, dan kunt u er wellicht beter voor kiezen om gewoon regulier af te schrijven.

Terug naar de Kennisbank

logo-pzoSyfers ondersteunt PZO, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandige, bij het beantwoorden van fiscale vragen. Ook wordt er iedere maand een tip geplaatst in de PZO nieuwsbrief. Bekijk de website.