Personeelsgeschenken en belastingen

Loonheffingen

Als u personeel heeft, dan weet u onderhand wellicht dat vrijwel elke vorm van beloning belast wordt met loonheffingen. Daaronder vallen zeker ook beloningen in natura. Volgens de wet op de loonbelasting wordt namelijk tot het belastbaar loon gerekend “al wat opkomt uit de dienstbetrekking”. En daarin is de Belastingdienst heel letterlijk. Cadeautje van de baas voor Kerst? Hahahah ,loon en dus betalen! En uiteraard zijn er wat versoepelingen en uitzonderingen. Zoals eerder geschreven, het blijft Nederland. Daar gaan we:

U maakt nog geen gebruik van de werkkostenregeling:

-        Geschenken tot en met € 70 per jaar per werknemer.

Indien u per jaar voor maximaal € 70 per werknemer cadeaus geeft, mag u de loonheffing daarover voor eigen rekening nemen (eindheffing genaamd). U betaalt dan 20% loonheffing over de waarde van het geschenk. Een kerstpakket van € 50 kost u als werkgever dus € 60. Uw medewerker betaalt niets extra.

-        Geschenken tussen € 70 en € 272 per jaar waarvan het duurste geschenk maximaal € 136 koste (ja echt, dit staat in de wet).

U mag wederom de loonheffing voor eigen rekening nemen (eindheffing), alleen lopen de percentages nu wel flink op. Ze variëren van 49,4% tot en met 108,3%. Welk percentage van toepassing is, hangt af van de hoogte van het fiscale jaarloon van uw werknemer. Geeft u een medewerker in 2012 voor € 120 aan geschenken en verdient die werknemer tussen € 18.946 en € 56.491 per jaar, dan kunt u als werkgever ruim 72% aan eindheffing voor uw rekening nemen. Dat cadeau van € 120 kost u als werkgever dus € 206,40. Uw werknemer betaalt nog steeds niets.

-        Geschenken van meer dan € 136 per stuk en/of meer dan € 272 per jaar of als u de loonheffing niet voor eigen rekening wenst te nemen.

Ik kan me voorstellen dat de eindheffing toepassen een goed bedoeld cadeau wel erg duur maakt voor u als werkgever. U hoeft de eindheffing echter niet toe te passen, het mag. Besef u wel terdege dat als u de eindheffing niet toepast of als de geschenken de voornoemde bedragen te boven gaan, dat u de geschenken voor de volle waarde tot het loon moet rekenen. Zonder eindheffing betaalt uw werknemer dan loonbelasting over een geschenk. Veelal zal dit niet met open armen ontvangen worden en bent u al snel de verstrekker van de sigaar uit eigen doos.

U maakt al wel gebruik van de werkkostenregeling:

In 2012 mag u aan uw werknemers binnen de werkkostenregeling 1,4% van de fiscale loonsom* belastingvrij uitkeren zonder dat daar noodzakelijk bewijs en/of daadwerkelijke uitgaven tegenover staan. Wel is het zo dat de hiervoor genoemde eindheffing voor geschenken in natura vervalt en dat de gedane geschenken in 2012 binnen die 1,4% vallen. Oftewel: iemand die op jaarbasis € 35.000 fiscaal loon heeft, mag van u 1,4% daarvan, is € 490, belastingvrij ontvangen. Over dat bedrag wordt geen belasting geheven. Bij u niet en bij uw werknemer niet.

U moet zich er wel bewust van zijn dat binnen die 1,4% meer vergoedingen vallen dan alleen loon in natura. Als de door u betaalde vergoedingen de 1,4% van het fiscaal loon overstijgen, betaalt u als werkgever 80% eindheffing over het meerdere. Raadpleeg voor de correcte toepassing van de werkkostenregeling dus altijd uw loonadministrateur.

*De werkkostenregeling is complex en ook bovenstaande informatie is niet volledig. Dat is de bedoeling van dit artikel ook niet. Zo kan de vrije ruimte onder personeel (binnen bepaalde grenzen) scheef verdeeld worden en is het goed te weten dat vanaf 2014 de werkkostenregeling voor iedereen geldt.

Terug naar de Kennisbank

logo-pzoSyfers ondersteunt PZO, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandige, bij het beantwoorden van fiscale vragen. Ook wordt er iedere maand een tip geplaatst in de PZO nieuwsbrief. Bekijk de website.