Wijzigingen auto Belastingplan 2014

Alle druk is nog niet van de ketel en nog niet alle plannen van het belastingplan 2014 zijn definitief, maar laten we eens een blik werpen op de wijzigingen in belastingwetgeving voor auto’s in 2014 zodat u nog op tijd kunt voorsorteren bij de aanschaf van uw volgende (bestel)auto:

Bijtelling inkomstenbelasting of loonheffingen

Voor auto’s die vanaf 2014 op kenteken gezet worden gelden de volgende grenzen aan Co2-uitstoot en de daarachter genoemde bijtelling:

Co2-uistoot: van – tot             brandstof                    % bijtelling

0 gram per km                      100% elektrisch             4%

> 50 gram per km                  plug-in hybride             7%

> 85 gram per km                  diesel                          14%

86 – 111 gram er km             diesel                          20%

51 – 88 gram per km            andere dan diesel       14%

89 – 117 gram per km          andere dan diesel       20%

Andere uitstoot                     alle                              25%

Bent u in de markt voor een lagere bijtelling dan 25% wees u zich er dan van bewust dat de bestelde auto ook daadwerkelijk leverbaar is in 2013! Vooral bij de plug-in hybrides blijkt dat soms al niet meer mogelijk.

Diverse investeringsregelingen

Hoewel niet in het belastingplan zelf opgenomen ligt bij de Tweede Kamer wel een aankondiging van het Ministerie van Financiën dat vanaf 2014 de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) niet langer van toepassing zijn op personenauto’s ongeacht hun uitstoot. U kunt hier dus alleen nog gebruik van maken als u in 2013 een auto aanschaft die op basis van de huidige regels in aanmerking komt voor een bijtelling van 14% of minder.

De milieu-investeringsaftrek zou wel gehandhaafd blijven doch alleen voor semi-elektrische auto’s. Welke Co2-grens daarbij hoort is vooralsnog onduidelijk maar we gaan uit van volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides.

 

Wegenbelasting – Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Tot en met 2013 geldt een MRB-vrijstelling voor benzine auto’s met maximaal 110 gram Co2-uitstoot en diesels met uitstoot tot maximaal 95gram per km. Die grens wordt in 2014 verlaagd naar maximaal 50 gram Co2 per km ongeacht de brandstofsoort. Diverse belangenbehartigers van autorijdend Nederland zijn hiertegen in protest gekomen omdat deze aanpassing aan de wet ingaat tegen eerdere afspraken die zijn gemaakt door voormalig Minister De Jager in 2011. Houdt de ontwikkelingen dus in de gaten, want een kleine 14% diesel kan volgend jaar zomaar 90 euro per maand aan wegenbelasting kosten. Bedenk echter wel dat als dit voorstel wetgeving wordt dat de tweedehandsmarkt voor auto’s overspoeld zal worden met zuinige dieseltjes. Niet best voor de inruil- of verkoopprijs.

BPM: aanschafbelasting

Ook op het gebied van de aanschafbelasting op auto’s, de BPM, wordt meer verlangd van autorijdend Nederland. Nu zijn auto’s tot en met de 14%-bijtelling categorie vrijgesteld van BPM. Vanaf 2014 geldt die vrijstelling alleen nog voor diesels met een uitstoot onder 86 gram en andere brandstoffen met een uitstoot kleiner van 89 gram. Verwacht dus een prijsstijging van heel veel automodellen die nu nog in de 14%-categorie vallen.

De ouderdomsgrens voor oldtimers schuift vanaf 2014 op naar 40 jaar. Voor benzineauto’s tussen de 26 en 40 jaar wordt een overgangsregeling gemaakt. Voor deze auto’s geldt een kwarttarief van maximaal 120 euro per jaar , mits zij in de maanden december, januari en februari niet worden gebruikt.

Accijns op brandstof

Vanaf 1-1-2014 gaat de accijns op een liter LPG omhoog met 7 cent en voor diesel met 3 cent.

Tot slot

De regering heeft in elk geval een duidelijke hoek gekozen om weer extra geld op te halen. Nog niet alle voorstellen zijn tot wet verwerkt. In december 2013 zal een en ander helemaal helder zijn. Verwacht wordt dat sommige maatregelen de Eerste Kamer niet ongeschonden doorkomen, aangezien de regeringspartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben.

Let wel goed op met uw aanstaande aan te schaffen auto. Het verkleinen van de uitstootgrenzen en de afschaffing van de (milieu)investeringsaftrek en VAMIL betekent dat in 2014 (semi-)elektrisch en zeer zuinig rijden veel duurder wordt dan nu het geval is. Is uw keuze voor een plug-in hybride of een huidige 14%-auto gestoeld op deze regelingen dan moet u er zeker van zijn dat de gewenste auto nog leverbaar is in 2013. Wijk desnoods uit naar auto’s die nieuw en ongebruikt al op kenteken zijn gezet of wellicht een ander merk of type. En hoewel een auto achterin het jaar aanschaffen doorgaans ongunstig is voor de restwaarde (over een paar maanden is de auto al “1 jaar oud”) dient u toch te overwegen om die gedachte te laten varen en te kiezen voor het fiscale voordeel dat 2013 nog kent.

Terug naar de Kennisbank

logo-pzoSyfers ondersteunt PZO, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandige, bij het beantwoorden van fiscale vragen. Ook wordt er iedere maand een tip geplaatst in de PZO nieuwsbrief. Bekijk de website.