Oninbare debiteuren en terugvragen BTW

Als een factuur oninbaar is geworden of duidelijk is dat de debiteur de factuur niet zal betalen, is het mogelijk de in rekening gebrachte BTW, die eerder op aangifte is afgedragen, bij de Belastingdienst terug te vragen. Hiervoor geldt wel een aantal regels.

Het schriftelijke verzoek om teruggave van BTW moet worden ingediend in het aangiftetijdvak waarin de betaling van de vordering niet meer in rechte kan worden gevorderd. Bij het niet tijdig indienen van het teruggaafverzoek, is het risico aanwezig dat de Belastingdienst het verzoek afwijst.
Bij het verzoek om teruggave van BTW moet aannemelijk wordt gemaakt dat de vordering daadwerkelijk oninbaar is. Dit moment kan vaak al ver voor het afwikkelen van een faillissement liggen. Uiteraard dient het teruggaafverzoek verder onderbouwd te worden met de facturen waarop het verzoek betrekking heeft en eventueel met kopie├źn van de desbetreffende btw-aangiften.

Er zijn geen regels om aannemelijk te maken dat een vordering oninbaar is. Hiervoor geldt de vrije bewijsleer. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met een verklaring van de curator de oninbaarheid aannemelijk te maken, maar ook een bericht van een incassobureau dat de vordering niet inbaar is gebleken of correspondentie met de klant waaruit blijkt dat de rekening niet zal worden betaald, zijn manieren om de oninbaarheid aan te tonen.

Als klanten niet kunnen betalen, komt het voor dat de vordering wordt omgezet in een lening. Uit rechtspraak blijkt dat hiermee de openstaande vordering voor de btw wordt geacht te zijn betaald. Bij omzetting van de vordering in de lening kan de BTW niet meer worden teruggevraagd als de debiteur de lening niet terugbetaalt. Om deze situatie te voorkomen, is het raadzaam om eerst de btw terug te vragen bij de Belastingdienst of de klant deze btw te laten betalen, voordat de vordering wordt omgezet in een lening.

Als de BTW is teruggevraagd en gekregen is het in theorie mogelijk dat de debiteur alsnog de openstaande factuur geheeld of gedeeltelijk betaalt. Hoewel dat in de praktijk niet vaak zal voorkomen, kan de belastingdienst de teruggave weigeren als er nog een kans bestaat dat de factuur wordt voldaan. Het komt dan ook voor dat de belastingdienst de teruggave van BTW verleent onder de voorwaarde dat de BTW alsnog wordt voldaan als de debiteur, tegen alle verwachtingen in , toch nog betaalt.

Terug naar de Kennisbank

logo-pzoSyfers ondersteunt PZO, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandige, bij het beantwoorden van fiscale vragen. Ook wordt er iedere maand een tip geplaatst in de PZO nieuwsbrief. Bekijk de website.