Huwelijkse voorwaarden; heeft u al afgerekend?

Veel ondernemers zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden komen goed van pas bij faillissement van de ondernemer of DGA. Veel huwelijkse voorwaarden kennen een 'koude uitsluiting', waardoor de partners elk hun eigen vermogen hebben en houden, aangevuld met een periodiek verrekenbeding.

Een periodiek verrekenbeding is een afspraak tussen echtgenoten om jaarlijks het niet-geconsumeerde inkomen onderling te verdelen delen, dus het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de woning, huishouding, school van de kinderen, e.d. zijn betaald. Op deze manier kan de minst-verdienende partner vermogen opbouwen, terwijl er toch gescheiden vermogens van zijn bij faillissement van de ondernemer en bij echtscheiding.

De afgesproken verrekening dient jaarlijks daadwerkelijk plaats te vinden. Gebeurt dat niet dan ontstaat onduidelijkheid welk vermogen van welke echtgenoot is. Dit kan bij echtscheiding problemen opleveren. De rechter heeft beslist dat bij niet-naleving van een periodiek verrekenbeding het aanwezige vermogen wordt vermoed te zijn gevormd uit dat wat had moeten worden verrekend en er dus sprake is van gezamenlijk vermogen. Dit betekent praktisch gezien dat er ‘gemeenschap van goederen’ is en dat er bij echtscheiding 50%/50% zal moeten worden afgerekend. Dit is vaak niet de bedoeling van het aangaan van huwelijkse voorwaarden.

Kan de echtgenoot die daar belang bij heeft aantonen wat de vermogens van de echtgenoten waren bij aanvang van het huwelijk, dan kan verrekening beperkt blijven tot de aangroei van het vermogen tijdens het huwelijk. Dit valt echter in de praktijk vaak niet mee.

Wat kunt u doen? 

  • U doet niets, want u zult niet gaan scheiden;
  • U kunt overwegen de huwelijksvoorwaarden geheel op te heffen of om een 'finaal verrekenbeding' in de huwelijkse voorwaarden op te nemen (als die er nog niet in staat). Dit kan onder omstandigheden zelfs voordelen hebben op het gebied van erfbelasting;
  • U gaat in onderling overleg het verleden alsnog verrekenen, waarmee u het niet naleven van het periodiek verrekenbeding repareert. Dit vergt wel wat rekenwerk. Die verrekening legt u vast in een onderlinge overeenkomst.

Het niet-naleven van een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden kan tot nare gevolgen leiden bij echtscheiding. Bepaal daarom, eventueel in overleg met uw adviseur, wat in uw situatie verstandig is.

Terug naar de Kennisbank

logo-pzoSyfers ondersteunt PZO, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandige, bij het beantwoorden van fiscale vragen. Ook wordt er iedere maand een tip geplaatst in de PZO nieuwsbrief. Bekijk de website.