Bijtelling privégebruik auto, MRB en BPM 2016

Vanwege de grote weerstand die tegen de eerdere voorstellen van Staatsecretaris Eric Wiebes bestond met betrekking tot de belastingheffing over auto’s, heeft hij in de derde nota van wijziging op het belastingplan 2015 een alternatief aan de Tweede Kamer voorgesteld.

In dit alternatief wordt voor elektrische auto’s een hele en voor semi-elektrische auto’s een halve vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voorgesteld, in combinatie met een aangepaste bijtelling voor het privégebruik van de zakelijke auto. Met deze voorstellen worden de bestaande bijtellingspercentages voor privégebruik verhoogd, maar minder dan in het voorstel in de tweede nota van wijziging.

De bijtellingspercentages voor 2016 er als volgt uit.

Emissie

Bijtellingspercentage 2016

0-emissie

4%

1-50 gram per kilometer

15%

51-106 gram per kilometer

21%

106 gram per kilometer en meer

25%

Om het voorstel budgettaire neutraal te laten zijn wordt in de derde nota van wijziging een verhoging voorgesteld van de drie hoogste schijven in de BPM (106-155 gram/km; 156-174 gram/km en meer dan 174 gram/km).

Het voorstel geldt, voor wat betreft het percentage van de bijtelling en de wijzigingen in de tarieven in de BPM, alleen voor de auto’s die in 2016 nieuw worden aangeschaft. Bestaande leasecontracten worden ontzien; niemand wordt tijdens zijn leaseperiode met nieuwe bijtellingspercentages geconfronteerd.

Voor de volledigheid hieronder de bijtellingspercentages zoals die in 2015 gaan gelden:

Emissie

Bijtellingspercentage 2015

0-emissie

4%

1-50 gram per kilometer

7%

51-82 gram per kilometer

14%

83 - 110 gram per kilometer

20%

110 gram per kilometer en meer

25%

De definitieve vereenvoudiging van de autobelastingen zal worden betrokken in de herziening van het belastingstelsel. Dat betekent dat de Autobrief 2.0 niet eerder dan 1 januari 2017 in werking zal treden.

Terug naar de Kennisbank

logo-pzoSyfers ondersteunt PZO, de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor zelfstandige, bij het beantwoorden van fiscale vragen. Ook wordt er iedere maand een tip geplaatst in de PZO nieuwsbrief. Bekijk de website.